Forside / Om oss / Vår HistorieVår Historie

Bratsberg Landmandsforetning ble etablert i 1901. I de påfølgende artikler blir faser i bedriftens historie beskrevet.

Bratsberg Landmandsforretning sine første 50 år er godt dokumentert gjennom et jubileumsskrift som ble publisert i forbindelse med 50 års jubileet i 1951.

Denne historien vil vi fylle inn her etter hvert.

I perioden 1951 til 1972 møtte Bratsberg Landmandsforretning økende utfordringer gjennom a) Mekanisering av jordbruket b) Strukturendringer i forsyningen av landbruket med råvarer og håndtering av kornet c) Endringer i varehandelen med innføringen av større enheter i dagligvare handelen.

Etter at Lietorvet var bygget gikk selskapet over i en rolle som tomteeier, eiendomselskap og investor.

Bratsberg Landmandsforretning bidrar til bevaring av historisk eiendom


Parkering

Landmannsgården ligger i Kongensgate 9 og kan tilby bilplass i Bygarasjen.  Dette er en spasertur på under 200 meter fra kontorene.

Vaktmestertjenester

Landmannsgården har et samarbeid med Kontorbygg om vaktmestertjeenster. Dette omfatter renhold av fellesarealer. Håndtering av søppel. Administrasjon av oppvarming og avkjøling. Gernerell bistand til håndtering av det tekniske som oppstår.